ამ კატეგორიის ქვეშ გაერთიანებულია ის ძირითადი მიმართულებები რომელიც პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს