პორტალი წარმოადგენს ღია სასწავლო კურსების ვებ-საცავსა და საგანმანათლებლო, თანამშრომლობით გარემოს. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ცოდნის საზოგადოების განვითარებასა და ხარისხიან და თანამედროვე განათლებაზე მეტი ადამიანის წვდომას. პროექტი ესწრაფვის ცოდნის გავრცელება-განვითარებას ლექტორების, მკვლევარების, განთლებისა და მეცნიერების ინსტიტუციების, კორპორატიული და საჯარო სექტორის თანამშრომლობის გზით და ცდილობს ამ პროცესში საზოგადოების მეტი წევრის ჩართვას.

ზოგიერთ ღია კურზე წვდომისათვის, გაიარეთ რეგისტრაცია ბმულიდან: http://oc.ac.ge/login/signup.php
საკონტაქტო ინფორმაცია თქვენი კურსის განსათავსებლად და პარტნიორობისათვის: contact {AT} oc.ac.ge

Open Courses platform is an academic, collaborative environment and a repository of courses. It aims to support development of knowledge society and accessibility to contemporary education and research. The project unites professors, researchers, academic and public institutions, private sector and aides collaboration and society engagement.

Access to some open courses may require registration and enrollment: http://oc.ac.ge/login/signup.php
For partnership and course submission, please contact: contact {AT} oc.ac.ge

    Skip course categories

    Course categories