ამ კატეგორიაში მოცემულია CMS ძრავზე დაფუძნებული ვებსაიტებისშექმნისა და მართვის ელექტრონული კურსები.

ამ კატეგორიაში გაერთიანებული ელექტრონული კურსების გავლის შემდეგ თქვენ დამოუკიდებლად შეძლებთ Joomla 2.5-ში ვებ-გვერდების აწყობას.

მიზნები

კურსის მიზანია ბენეფიციარმა  CMS -ში  დამოუკიდებლად შეძლოს ვებ-გვერდის შექმნა და მართვა (და შეიძინოს არტიკლების, მოდულების. კატეგორიების,  თარგებისა და მენიუების მართვისა და  ამ უნარების პრაქტიკაში გამოყენების კომპეტენციები).

არსებულ ვებ გვერდზე კონტენტის დამატება და რედაქტირება. (ტექსტების, ფოტოების, ვიდეოებისა და რუკების ჩაშენება).