მიზანი

ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს ის ძირითადი უნარები, რომლებიც აუცილებელია სტრატეგიული დაგეგმვისთვის.

კურსის მიზანია მონაწილეებისათვის ინფორმაციული ერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიურ კონტექსტში განვითარებული ახალი თრენდებისა და მიდგომების გაცნობა, შემდგომში, სათემო მობილიზაციის მიმართულებით ქმედებათა გამრავალფეროვნების მიზნით.


კურსის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს ის ძირითადი უნარები, რომლებიც აუცილებელია სტრატეგიული დაგეგმვისთვის. კურსის შედეგად იქმნება სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტების მონახაზი და მათი დამტკიცების გეგმა.