მოდულში მოცემულია ტექსტი კოდირების ინიციატივის კვლევის შედეგები, შესაბამისი მასალის თარგმანები და პრეზენტაციები, ასევე ბმულები საინტერესო რესურსებზე.