სექცია შეიცავს ინფორმაციის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაში შემავალ კურსებს. პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის TEMPUS პროგრამის მხარდაჭერითა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თბილისი), რობერტ გორდონის უნივერსიტეტის (აბერდინი, გაერთიანებული სამეფო), ბარსელონას უნივერსიტეტის (ესპანეთი), თეიმზ-ველის უნივერსიტეტის (ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო) და სხვა პარტნიორების მონაწილეობით.

This section includes courses developed within the New Masters Program in Information Management project, support by EU TEMPUS program.