ეს კატეგორია შეიცავს კავკასიის უნივერსიტეტის კურსებს - cu.edu.ge This category contains courses for Caucasus University - cu.edu.ge

კურსი განკუთვნილია კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის მედიის სკოლის მედიისა და ხელოვნების  საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

კურსის მიზანია საპროდიუსერო საქმიანობისა და ფილმის წარმოების დაგეგმვის, ფინანსირების, მომზადების, გადაღების, პოსტ-პროდუქციის და დისტრიბუციის ეტაპების პროცესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად, წარმართვის საფუძვლების და მასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა და შესწავლა.

კურსი განკუთვნილია კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის მედიის სკოლის მედიისა და ხელოვნების  საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

კურსის მიზანია საპროდიუსერო საქმიანობისა და ფილმის წარმოების დაგეგმვის, ფინანსირების, მომზადების, გადაღების, პოსტ-პროდუქციის და დისტრიბუციის ეტაპების პროცესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად, წარმართვის საფუძვლების და მასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა და შესწავლა.