კურსის შესახებ

კურსის მიზანია, ბენეფიციართა კომპეტენციების განვითარება Microsoft ის ტექნოლოგიებთან მუშაობის თვალსაზრისით. ამ ტექნოლოგიების საკუთარ საქმიანობაში დანერგვისა და მათი გამოყენების წახალისება ცოდნის გაზიარებისა და ახალი ცოდნის შექმნის პროცესში.

(No news has been posted yet)